Рейтинги

Рейтинги

Оновлено рейтинг «Страхова компанія «Перша»

20 липня 2017 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2017 року.

1. Активи СК «Перша» в період з 31.03.2016 р по 31.03.2017 р виросли на 26,52 млн. грн. і склали 414,20 млн. грн. Власний капітал страховика за той же період збільшився на 2,56%, а валові зобов'язання зросли на 8,81%. В результаті більш високого приросту зобов'язань ніж власного капіталу покриття власним капіталом зобов'язань Компанії зменшилася на 2,64 п.п. до рівня 43,33%.

2. Кошти на рахунках Компанії станом на 31.03.2017 року становили 165,04 млн. грн., що вище за аналогічний показник на 31.03.2016 р на 29,19 млн. грн. або на 21,49%. Великий приріст грошових коштів підвищив ліквідність Компанії. Так, за станом на 31.03.2017 р покриття грошовими коштами зобов'язань страховика становило 57,11%, що на 5,96 п.п. вище ніж на 31.03.2016 р

3. За перші три місяці 2017 року Компанія зібрала 101,38 млн. грн. валових премій, що на 9% більше ніж за той же період 2016 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зменшилася на 24,33% і склала 26,83 млн. Грн. (26,46% від валових премій). Компанія за перший квартал 2017 року виробила страхових виплат на суму 30,78 млн. Грн., Що вище показника за аналогічний період 2016 року у 20,97%. В результаті коефіцієнт виплат зріс до 30,36%.

4. Збільшення ділової активності страховика позитивно вплинуло на його фінансові результати. Так, фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за перший квартал 2017 року склав 11,29 млн. грн., в той час як за перший квартал 2016 року він був негативним. Чистий прибуток Компанії за перші три місяці 2017 року зріс до 2,82 млн. грн., го в 83 рази перевищує чистий прибуток за аналогічний період 2016 року.  Ріст показників прибутковості привів до підвищення показників рентабельності страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність і результати роботи СК «Перша» за перший квартал 2017 року, Агентство відзначає: зростання власного капіталу і ліквідності, збільшення ділової активності та підвищення показників ефективності діяльності страховика. Дані фактори дозволяють оновити рейтинг фінансової стійкості страховика «Страхова компанія« Перша »на рівні uaAA за національною шкалою.

 


 

Підвищено рейтинг СК «Перша»

 07 червня 2017 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 2016 рік і перший квартал 2017 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Компанією за перший квартал 2017 року, склав 101,380 млн. грн., що на 9% перевищує обсяг премій, зібраних за той же період 2016 року. У той же час, збільшилися надходження від фізичних осіб та перестраховиків на 18,74% і на 22,90%, відповідно. Таким чином, зросла частка фізосіб в брутто-премії з 37,32% до 40,66%, або на 3,34 п.п., а частка перестраховиків - з 12,75% до 14,38%. Зростання валового бізнесу страховика, на думку Агентства, заслуговує на позитивну оцінку.

2. За перший квартал 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, знизилися на 24,33%: з 35,455 млн. грн. до 26,83 млн. грн. Отже, зменшився коефіцієнт залежно від перестрахувальних компаній з 38,12% до 26,46%, або на 11,66 п.п.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували висхідний тренд. Чисті премії виросли на 29,53% до 74,55 млн. грн., а зароблені - на 51,68% до 63,363 млн. грн.

3. За перші три місяці 2017 року Компанія здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 30,784 млн. грн., що на 20,97% перевищує обсяг виплат, вироблених за той же період 2016 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 3 п.п. до 30,36%.

Фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками першого кварталу 2017 року склав 11,291 млн. грн. проти негативного результату в розмірі 0,607 млн. грн. за той же період 2016 року. Чистий прибуток виріс в 83 рази: з 34 тис. грн. до 2,822 млн. грн.

4. У період з 01.01.2017г. по 01.04.2017г. балансові показники страховика продемонстрували висхідну динаміку:

• Активи зросли на 1,13% до 414,199 млн. грн .;

• Власний капітал збільшився на 2,31% до 125,207 млн. грн .;

• Валові зобов'язання зросли на 0,63% до 288,992 млн. грн .;

• Ліквідні активи збільшилися з 147,306 млн. грн. до 165,037 млн. грн., або на

12,04%.

Таким чином, за станом на початок другого кварталу 2017 року, Компанія мала прийнятним рівнем капіталізації (43,33%) і достатнім рівнем ліквідності (57,11%).

 

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перший квартал 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає наступні чинники, які дозволили підвищити рейтинг страховика:

• Зростання показників ділової активності: валових, чистих і зароблених премій;

• Високий рівень виплат на тлі прибуткової роботи і зростаючих показників ефективності;

• Невелике, але помітне зростання капіталізації та ліквідності Компанії.

 

 


 

СК «перша» зберегла свої позиції в рейтингу INSURANCE TOP за результатами 2016 року 

01.04.2017

2016 рік, як і два попередніх, виявився досить складним для фінансового сектору нашої країни, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів роботи, нарощування кредиту довіри Клієнтів і Партнерів, поліпшення результатів трудової діяльності. 

Так, за результатами 2016 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP», СК «Перша» посідає 13 місце в рейтингу «Страхові резерви», що характеризує страховика на предмет забезпечення майбутніх страхових виплат.

У рейтингу «Страхові платежі за видами» «Перша» на 18-й позиції. Економічна сутність цього показника доводить спроможність Компанії і надалі надавати повний комплекс страхових послуг.

За темпами зростання премій і питомій вазі перестрахування Страхова компанія «Перша» також посідає 18 місце. Ми пам'ятаємо, що показник «Передано на перестрахування» характеризує посилення застосування Компанією перестрахувального захисту.

В ТОП50 на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності СК «Перша» займає 1-ю позицію.

Вже протягом багатьох років традиційним стало друге місце в страховому рейтингу «ТОП9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів.

Діяльність СК «Перша» за результатами 2016 залишалася прибутковою. Перелічені чинники справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика та його кредитний рейтинг.

А дев'яте місце в страховому рейтингу «ТОП50» ринку страхування туристів «добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів показує стабільність роботи компанії та високий рівень довіри Клієнтів.


 Підтверджено рейтинг СК «Перша»

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA- згідно з національною шкалою. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності Компанії за дев'ять місяців 2016 року.

1. СК «Перша» за період з 30.09.2015 р по 30.09.2016 р збільшила активи на 22,6% до рівня 387,9 млн. грн. Власний капітал страховика за вказаний період збільшився на 14,64% до 128,5 млн. грн., а валові зобов'язання зросли на 26,96%, склавши 259,36 млн. грн. Більш високий темп приросту зобов'язань ніж власного капіталу дещо знизив капіталізацію Компанії, і на 30.09.2016 вона склала 49,6%.

2. Кошти на рахунках Компанії станом на 30.09.2016 року склали 141,24 млн. грн., що вище за аналогічний показник роком раніше на 24,41 млн. грн. У підсумку, покриття грошовими коштами зобов'язань страховика знизилося до 54,46%.

3. За дев'ять місяців поточного року Компанія зібрала 278 млн. грн. премій, приріст відносно того ж періоду 2015 року склав 34,7 млн. грн. Частка страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 20,2% і склала 86,79 млн. грн. або 31,2% від валових премій. Компанія за три квартали 2016 року виробила страхових виплат на суму 88,8 млн. грн., що вище за аналогічний показник за той же період 2015 року на 77,2%. В результаті коефіцієнт виплат підвищився до 31,9%.

4. Зростання ділової активності підвищив фінансові результати страховика. Чистий прибуток Компанії за три квартали поточного року досягла 14,47 млн. грн., що майже в три рази перевищує результат дев'яти місяців 2015 року. Ефективність використання власного капіталу Компанії виросла на 6,91 п.п. і склала 11,26%.

Вивчивши звітність і результати роботи СК «Перша» за дев'ять місяців 2016 року, Агентство відзначає зростання ділової активності та фінансових результатів. Зазначені чинники дозволяють підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика «Страхова компанія «Перша».


 Підтверджено рейтинг СК «Перша»

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaAА- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за І півріччя 2016 року.

За перше півріччя 2016 року Компанії вдалося зібрати 183.9 млн грн валових премій, що на 16.9% вище обсягу премій, зібраних за той же період 2015 року. В тому числі, зросли надходження від фізичних осіб та перестраховиків на 12.6%  і  2.2% відповідно. Незважаючи на це частка фізосіб і перестрахувальників залишилася майже незмінною - 35.7% і 13.3%. РА «Стандарт-Рейтинг» звертає увагу на істотне зростання обсягів валового бізнесу страховика на тлі погіршення умов роботи на страховому ринку.

Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам за перші шість місяців 2016 року, склали 60.2 млн грн, що на 23.4% вище за аналогічний показник за той же період 2015 року. Таким чином, незначно виріс коефіцієнт залежно від перестраховиків: з 31.01% до 32.74%, або на 1,73 п.п

Чисті і зароблені премії продемонстрували висхідний тренд. Чисті премії страховика збільшилися на 13.94% до 123.7 млн грн, а зароблені - на 17.86% до 108.15 млн грн.

Компанія за перше півріччя 2016 року виплатила своїм страхувальникам  суму  у 61.3 млн  грн, що на 78.42% вище обсягу компенсацій за той же період 2015 року. Рівень виплат виріс на 11.50 п.п .: з 21.84% до 33.34%. Агентство відзначає високий рівень виплат на тлі прибуткової роботи, що може бути вагомим аргументом для клієнта при виборі страхової компанії.

Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період склав 2.9 млн грн. Чистий прибуток за перше півріччя 2016 року склав 4.12 млн грн. проти збитку за перше півріччя 2015 року в розмірі 1.05 млн грн.

У період з 01.01.2016г. по 30.06.2016г. балансові показники Компанії продемонстрували різноспрямовану динаміку:

• Активи зросли на 6.07% до 378.829 млн грн;

• Власний капітал знизився на 8.94% до 123.403 млн грн .;

• Зобов'язання збільшилися на 15.25% до 255.426 млн грн .;

• Ліквідні активи знизилися з 127.198 млн грн. до 124.392 млн грн., або на 2.21%.

Таким чином, за станом на початок третього кварталу 2016 року СК «Перша» володіла прийнятними рівнями капіталізації (48.31%) і ліквідності (48.70%).

13 серпня 2016 року засоби масової інформації поширили інформацію про проведення обшуку в офісі СК "Перша". Слідчі дії проводилися співробітниками СБУ і прокуратури і були спрямовані на розслідування дій однієї з асоціацій перевізників. На думку Агентства, дані дії не повинні прямо торкнутися бізнес страховика, оскільки роль Компанії в процесі зводилася лише до надання органам документів, а пред'явлені силовиками звинувачення повинні ще бути доведені в судах.

Станом на 22 серпня 2016 року Єдиного державного реєстру судових рішень не містив жодного рішення суду, яке б зобов'язувало саме СК "Перша" надавати доступ до документів силовим структурам, а сума претензій до асоціації перевізників, озвучена силовиками в засобах масової інформації, незрівнянно велика в порівнянні з масштабами операцій СК "Перша".

Додатково Агентство звертає увагу на той факт, що запити від силових структур щодо комерційної документації страхових компаній і банків в Україні це звичайне явище, і в цьому випадку компанії зобов'язані надавати доступ до такої інформації. В даному випадку СК "Перша" було надано доступ до даних, чим забезпечено взаємодію з силовими структурами. Те, що відбулося ніяк не відбилося на рейтинговому процесі, Компанія оперативно і в повному обсязі надала звітність для аналізу за першим запитом Агентства.

Проаналізувавши діяльність страховика за перше півріччя 2016 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає помітний приріст показників ділової активності, а також хороші показники прибутковості, що заслуговує позитивної оцінки, враховуючи несприятливу кон'юнктуру на страховому ринку.


 

Підтверджено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»

27 травня 2016 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaAA- за національною шкалою. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2016 року.

1. Активи СК «Перша» в період з 31.03.2015 р по 31.03.2016 р виросли на 166,59 млн. грн. і склали 387,68 млн. грн. Власний капітал страховика за той же період збільшився на 112,13%, а зобов'язання зросли на 62,4%. Завдяки високому приросту власного капіталу покриття власним капіталом зобов'язань Компанії зросло на 10,78 п.п. до рівня 45,96%.

2. Кошти на рахунках Компанії станом на 31.03.2016 року становили 135,85 млн. грн., що вище за аналогічний показник на 31.03.2015г. на 47,16 млн. грн. Високий приріст зобов'язань дещо знизив покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії, і на 31.03.2016 цей коефіцієнт становив 51,15%.

3. У першому кварталі поточного року пріоритетними напрямами діяльності страховика були обов'язкове страхування і добровільне страхування відповідальності. За три місяці 2016 року Компанія зібрала 93,01 млн. грн. валових премій, що на 20,38% більше ніж за той же період 2015 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 58,63% і склала 35,46 млн. грн. (38,12% від валових премій). Компанія за перший квартал 2016 року виробила страхових виплат на суму 25,45 млн. грн., що вище за аналогічний показник за три місяці 2015 року на 132,19%. Коефіцієнт виплат склав 27,36%.

Проаналізувавши звітність і результати роботи СК «Перша» за перший квартал 2016 року, Агентство відзначає: зростання власного капіталу, збільшення ділової активності і позитивний фінансовий результат. Дані фактори дозволяють підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика «Страхова компанія «Перша» на рівні uaAA- згідно національною шкалою.


 

Підтверджено рейтинг СК «Перша»

17 травня 2016 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaAА- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за І квартал 2016 року.

1. За перші три місяці 2016 року Компанії вдалося зібрати 93.01 млн. грн. валових премій, що на 20.38%  вище обсягу премій, зібраних за той же період 2015 року. Також  зросли надходження від фізичних осіб та перестраховиків: на 13.15%  і 8.23%, відповідно. Незважаючи на зростання надходжень від фізосіб, частка фізичних осіб в брутто-премії знизилася з 39.71% до 37.32%, або на 2.39 п.п. Агентство позитивно оцінює приріст валових премій на тлі погіршення економічної ситуації на страховому ринку і в країні в цілому.

2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перший квартал 2016 року в порівнянні з тим же періодом 2015 року зросли на 58.63%: з 22.351 млн. грн. до 35.455 млн. грн. Таким чином, виріс коефіцієнт залежно від перестраховиків на 9.19 п.п. до 38.12%.

Чисті і зароблені страхові премії продемонстрували різноспрямовану динаміку. Чисті премії виросли на 4.82% до 57.554 млн. грн., а зароблені премії скоротилися на 5.38% до 41.773 млн. грн.

3. За підсумками першого кварталу 2016 року СК «Перша» здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 25.448 млн. грн., що в 2,32 рази вище обсягу виплат, вироблених за той же період 2015 року. Таким чином, рівень виплат зріс з 14.19% до 27.36%, або на 13.17 п.п.

Незважаючи на негативний фінансовий результат від операційної діяльності, Компанії вдалося вийти на прибуткову роботу. Обсяг чистого прибутку за перший квартал 2016 року склав 0.034 млн. грн ..

4. У період з 01.01.2016г. по 31.03.2016г. балансові показники страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

• Активи зросли на 8.55% до 387.7 млн. грн .;

• Власний капітал знизився на 9.91% до 122.080 млн. грн .;

• Зобов'язання збільшилися на 19.84% до 265.598 млн. грн .;

• Ліквідні активи зросли з 127.198 млн. грн. до 135.849 млн. грн., або на 6.80%.

Таким чином, на початок другого кварталу 2016 року Компанія мала задовільним рівнем капіталізації (45.96%) і хорошим рівнем ліквідності (51.15%).

Окремо Агентство звертає увагу на той факт, що 4 березня 2016 року швейцарська компанія Viatrans SA офіційно оголосила про намір придбати 22% акцій українського страховика. Агентство позитивно оцінює появу у Компанії іноземного інвестора і вважає, що це посилить капіталізацію страховика і в цілому позитивно відіб'ється на його бізнесі.

Таким чином, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає помітне зростання валових премій на тлі складної економічної ситуації, факт прибуткової діяльності та хороший рівень ліквідності, що дозволило підтвердити рейтинг фінансової стійкості СК «Перша» на рівні uaAА-.


 

Підвищено рейтинг  ПрАТ «Страхова компанія «Перша»

05 квітня 2016 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про підвищення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»  до рівня uaAА-  за національною шкалою. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності  Компанії за 2015 рік.

1. За період з 31.12.2014 р по 31.12.2015 р власний капітал СК «Перша» виріс в 2,3 рази до позначки 135,52 млн. грн., зобов'язання страховика збільшилися на 63,67% до 221,62 млн. грн. Такий високий приріст власного капіталу дозволив збільшити капіталізацію Компанії на 18,06 п.п. до рівня 61,2%, що позитивно оцінюється Агентством.

2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на кінець четвертого кварталу 2015 року становив 127,2 млн. грн., що вище за аналогічний показник на 31.12.2014 р. на 50,01%. Ліквідність Компанії знизилася на 5,23 п.п. внаслідок високого темпу приросту зобов'язань, і на 31.12.2015 року становила 57,39%. Однак рівень ліквідності, незважаючи на зниження, залишається високим.

3. За 2015 рік Страховик зібрав 325,69 млн. грн. валових премій, що на 39,26% більше ніж за 2014 рік. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 26,79% і склала 92,88 млн. грн. або 28,52% від валових премій. Страхові виплати та відшкодування, які справила Компанія за 2015 рік, зросли до 73,3 млн. грн. і склали 22,5% від валових премій.

4. У 2015 році значно зросли фінансові результати страховика. Операційний прибуток Компанії за дванадцять місяців 2015 року склала 16,43 млн. грн., тоді як за підсумками 2014 року - 4,55 млн. грн. Чистий прибуток Компанії виріс на 233,31% до 5,47 млн. грн., що заслуговує на позитивну оцінку.

Проаналізувавши звітність і результати роботи СК «Перша» за 2015 рік, Агентство відзначає: зростання капіталізації, помітне збільшення операційної та чистого прибутку, а також приріст грошових коштів та їх еквівалентів, які знаходяться в розпорядженні страховика.


 

Страхова компанія «Перша» зберегла свої позиції у рейтингУ INSURANCE TOP за результатами 2015 року

2015 рік виявився досить складним для фінансового сектора нашої країни, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів роботи, нарощування кредиту довіри Клієнтів і Партнерів, поліпшення результатів трудової діяльності.

Так, за результатами 2015 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP», СК «Перша» посіла 16 місце в рейтингу «Страхові резерви», що характеризує страховика на предмет забезпечення майбутніх страхових виплат.

У рейтингу «Страхові платежі за видами» «Перша» як і раніше на 19-й позиції. Економічна сутність цього показника доводить здатність Компанії і надалі надавати повний комплекс страхових послуг.

За темпами зростання премій і питомою вагою перестрахування Страхова компанія «Перша» також займає 19 місце. Ми пам'ятаємо, що показник «Передано в перестрахування» характеризує посилення застосування Компанією перестрахувального захисту.

В ТОП50 на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності СК «Перша» займає 1-ю позицію.

Вже традиційним стало друге місце в страховому рейтингу «ТОП9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів.

Діяльність СК «Перша» за результатами 2015 залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика і його кредитний рейтинг.

А восьме місце в страховому рейтингу «ТОП50» ринку страхування туристів «добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів показує стабільність роботи компанії і високий рівень довіри Клієнтів.


 

Підтверджено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія«Перша»

20 листопада 2015 Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaA+ за національною шкалою, поліпшивши прогноз зі стабільного до позитивного. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності Компанії за дев'ять місяців 2015 року.

1. У період з 30.09.2014 р по 30.09.2015 р СК «Перша» показала значний приріст балансових показників. Активи Компанії зросли на 82,4% або на 142,93 млн грн до позначки 316,4 млн грн. Власний капітал Страховика збільшився на 85,44% до 112,11 млн грн.  В той же час валові зобов'язання зросли на 80,77% до 204, 28 млн грн. На кінець третього кварталу 2015 покриття власним капіталом зобов'язань Страховика становило 54,88%.

2. Грошові кошти на рахунках Компанії станом на 30.09.2015 р становили 116,84 млн грн, що вище аналогічного показника на 30.09.2014 р на 59,86%. Але враховуючи, що темп приросту ліквідних активів був нижче темпу приросту валових зобов'язань, ліквідність Компанії знизилася на 7,48 п.п., і на кінець третього кварталу 2015 становила 57,19%.

3. За 9 місяців 2015 Страховик зібрав 243,32 млн грн  валових премій, що на 44,61% більше ніж за той же період 2014 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла пропорційно обсягу портфеля на 45,19% і склала 72,2 млн грн  або 29,67% від валових премій. Страхові виплати та відшкодування за дев'ять місяців 2015 року становитимуть 50,1 млн грн, або 20,59% від валових премій.

4. Зростання ділової активності позитивно вплинув на фінансові результати Страховика. Чистий прибуток Компанії за дев'ять місяців 2015 року становитимуть 4,9  млн грн, що вище результату того ж періоду 2014 року на 322,16%. Збільшення прибутковості підвищило показники ефективності діяльності Страховика.

Вивчивши публічну інформацію про Страховика і проаналізувавши звітність СК «Перша» за підсумками дев'яти місяців 2015 року, Агентство зазначає: зростання власного капіталу, збільшення ділової активності Страховика та зростання чистого прибутку. Дані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика - Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» на рівні uaA+ і змінити прогноз зі стабільного на позитивний.


 

Оновлені рейтинги за 9 місяців 2015

17 листопада 2015 Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія  «Перша» за національною шкалою на рівні uaA + з позитивним прогнозом.  Страховик з рейтингом   uaA +  характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2015 року.

1. За 9 місяців 2015 СК «Перша» вдалося зібрати 243.3 млн. грн. валових премій, що на 44.6% вище обсягу премій, зібраних за той же період 2014 року. У той же час, збільшилися надходження від фізичних осіб та перестраховиків: на 63.9% і 160.3%, відповідно. Агентство позитивно оцінює зростання валового бізнесу Компанії на тлі погіршення кон'юнктури страхового ринку.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перші три квартали 2015 року, склали 72.2 млн. грн., що на 45.2% вище аналогічного показника за той же період 2014 року. Як результат, коефіцієнт залежності від перестрахувальних компаній злегка виріс: з 29.6% до 29.7%, або на 0.11 п.п.

Показники чистих і зароблених страхових премій продемонстрували позитивний  тренд. Чисті премії збільшилися на 44.4% до 171.1 млн. грн., а зароблені премії - на 39.9% до рівня 149 млн. грн.

3. За перші три квартали 2015 року СК «Перша» здійснила виплати за страховими випадками на суму 50.1 млн. грн., що на 29.5% вище обсягу виплат, вироблених за той же період 2014 року. У результаті випереджаючих темпів зростання брутто-премій над компенсаціями, рівень виплат знизився на 2.41 п.п. до 20.6%.

Показники прибутковості за підсумками 9 місяців 2015 продемонстрували істотне зростання. Фінансовий результат від операційної діяльності склав 15.8 млн. грн., що в 11,2 разів перевищує результат 2014 року. Чистий прибуток за аналізований період склала 4.9 млн. грн., що в 4,2 рази вище обсягу прибутку 2014 року.

4. У період з 01.01.2015г. по 01.10.2015г. балансові показники СК «Перша» показали висхідну динаміку:

• Активи виросли 63.3% до 316.4 млн. грн .;

• Власний капітал збільшився з 58.4 млн. грн. до 112.1 млн. грн., або на 92.17%;

• Зобов'язання зросли на 50.9% до 204.3 млн. грн .;

• Ліквідні активи зросли на 37.8% до 116.8 млн. грн.

Таким чином, на початок четвертого кварталу 2015 Компанія володіла достатніми рівнями капіталізації (54.9%) і ліквідності (57.19%).

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перші три квартали 2015 року, Агентство виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaA + з позитивним прогнозом:

- Істотне зростання показників ділової активності;

- Помітний приріст показників прибутковості;

- Достатні рівні капіталізації та ліквідності.


 

Підтверджено рейтинги СК «Перша»

29 вересня 2015 рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості Страхової компанії «Перша» на рівні uaA + за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство ґрунтувалося на висновках з аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2015 року.

Активи СК «Перша» за період з 30.06.2014 по 30.06.15 зросли на 78,8% або на 125 млн грн. Власний капітал Компанії збільшився на 73% до 93,8 млн грн, а валові зобов'язання зросли на 82% до 190 млн грн. У результаті капіталізація Страховика на 30.06.2015 склала 49,5%.

Залишок грошових коштів на рахунках Компанії станом на 30.06.2015 склав 94,2 млн  грн, що вище аналогічного показника на 30.06.14 на 34,8 грн. Так як темп приросту ліквідних активів був нижче темпу приросту валових зобов'язань, ліквідність Страховика дещо знизилася і на кінець першого півріччя 2015 року становила 49,7%.

За шість місяців 2015 року Страховик зібрав на 59,7 млн грн більше валових премій, ніж за той же період 2014 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 67,7% і склала 48,8 млн грн або 31% від валових премій. Страхові виплати та відшкодування за перше півріччя 2015 року склали 34,4 млн грн, що на 11 млн грн більше, ніж за шість місяців 2014 року. Рівень виплат у першому півріччі 2015 року склали  21,8%.

За рахунок збільшення ділової активності, Страховик значно підвищив фінансовий результат від операційної діяльності: з 1,4 млн грн  у першому півріччі 2014 до 6,1 млн  грн у першому півріччі 2015 року. Це дозволило підняти ефективність продажів на 2,45 п.п. Прибуток компанії до оподаткування за підсумками 6 місяців 2015 року склав 5,15 млн грн.

Аналіз результатів діяльності СК «Перша» за підсумками першого півріччя 2015 показав зростання активів і підвищення ділової активності Страховика. Вищевказані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика - Страхової компанії «Перша» на рівні uaA +.


 

Оновлено рейтинги СК «Перша»

23 вересня 2015 Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія« Перша» за національною шкалою на рівні uaA + з позитивним прогнозом. Страховик з рейтингом uaA + характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перше півріччя 2015 року.

1. За перше півріччя 2015 СК «Перша» зібрала 157  млн грн  валових премій, що на 61,1 % перевищує обсяг премій, зібраних за той же період 2014 року. Такий помітне зростання валового бізнесу на тлі складної економічної ситуації, яка склалася на ринку страхування, заслуговує позитивної оцінки. Крім того, зросли надходження від фізичних осіб: з 30 млн грн. до 58 млн  грн, або на 94.20%. Таким чином, частка фізичних осіб у брутто-преміях збільшилася на 6.31 п.п. до 37.02%.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перші шість місяців 2015 року, склали 48,8 млн грн, що на 67,7% вище аналогічного показника за той же період 2014 року. Незважаючи на таке зростання даного показника, коефіцієнт залежно від перестраховиків незначно збільшився: з 29,8% до 31,01%, або на 1.21 п.п.

Чисті і зароблені страхові премії продемонстрували висхідну динаміку. Чисті премії зросли на 58.3% до 108,5 млн грн, а зароблені страхові премії - на 33,7% до рівня 91,8 млн грн.

3. За перші шість місяців 2015 Компанія здійснила страхові виплати на суму 34,4 млн грн, що на 46,9% перевищує обсяг виплат, здійснених за той же період 2014 року. У той же час, рівень виплат знизився з 23,96% до 21,8%, або на 2.12 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період поточного року склав 6,1 млн грн, що в 4,4 рази вище результату 2014 року. Але за підсумками першого півріччя 2015 Страховик отримав збиток у розмірі 1,052 млн грн. Агентство відзначає, що даний збиток не несе в собі загрози для фінансової стійкості Компанії.

4. Балансові показники Страховика в період з 01.01.2015 р. по 01.07.2015 р. продемонстрували висхідний тренд. Активи зросли на 46.31% до 283,5 млн грн, власний капітал збільшився на 60.84% до 93.834 млн грн. Валові зобов'язання зросли з 135,4 млн грн. до 189,6 млн грн, або на 40,06%. Грошові кошти в зазначений період збільшилися з 84,8 млн грн  до 94,2 млн грн, або на 11,1%.

Станом на початок третього кварталу 2015 Компанія володіла хорошими рівнями капіталізації (49,5%) і ліквідності (49,7%).

Таким чином, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає наступні фактори, які дозволили підтвердити рейтинги СК «Перша» на рівні uaA +:

• Значний приріст обсягів валових премій (61,1%);

• Зростання фінансового результату від операційної діяльності;

• Хороші рівні капіталізації та ліквідності.


 

СК «Перша» зберегла свої позиції в рейтингу INSURANCE TOP за результатами і пвріччя 2015 року

Підведені підсумки роботи страхових компаній України у І півріччі 2015 року. Результати проведеного аналізу в страховому рейтингу «Insurance Top» показали стабільність і стійкість Страхової компанії «Перша». Так, за результатами I півріччя 2015 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посіла:

1-е місце в страховому рейтингу «ТОП-50» на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту;

2-е, вже традиційне протягом тривалого часу, місце в страховому рейтингу «ТОП-9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів;

6-е місце в страховому рейтингу «ТОП-40» на ринку добровільного страхування медичних витрат ».

17 місце у розділі «Страхові резерви».

19 місце закріплено за показниками «Страхові платежі за видами».

Також позиції СК «Перша» міцно закріпилися в «ТОР 50» за такими показниками, як добровільне страхування вантажів і багажу, добровільне страхування від вогню і стихійних явищ, добровільне страхування майна, ОСАГО.

Крім цих показників, у першому півріччі 2015 СК «Перша» домоглася приросту валових обсягів бізнесу, продовжувала оптимізувати рівень капіталізації і забезпечила істотний приріст ліквідних активів і ліквідності. Діяльність СК «Перша» у першому півріччі 2015 залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика та його кредитний рейтинг.


 

 

РА «СТАНДАРТ РЕЙТИНГ» оновило рейтинг  СК «Перша»

3 червня 2015 Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за національною шкалою на рівні uaA + з позитивним прогнозом. Страховик з рейтингом uaA+  характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 2014 та перший квартал 2015 року.

 1. 2015 СК «Перша» почала з помітного зростання валового бізнесу. Так, за перший квартал 2015 страховику вдалося зібрати 77.3 млн. грн брутто-премій, що на  69.35% вище аналогічного показника 2014 року. Суттєво зросли надходження від фізичних осіб та перестраховиків: на 122.81% (до 30.7 млн. грн) і на 195% (до 11 млн. грн), відповідно.

Агентство звертає увагу на здатність страховика нарощувати обсяг валового бізнесу в складних для страхового ринку умовах.

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2015 у порівнянні з першим кварталом 2014 збільшилися на 87.89% до 22.4 млн. грн. У той же час, коефіцієнт залежно від перестраховиків виріс всього на 2.85 п.п. і склав 28.93%. Чисті і зароблені страхові премії продемонстрували висхідний тренд. Чисті премії збільшилися з 33.7 млн. грн до 54.9 млн. грн, або на 62.81%, а зароблені страхові премії - з 29.1 млн. грн до 44.1 млн. грн, або на 51.86%.

3. Обсяг страхових виплат і компенсацій за перші три місяці 2015 в порівнянні з тим же періодом 2014 виріс всього на 7.61% і склав 10.96 млн. Грн. В результаті випереджаючих темпів зростання валових премій над обсягом страхових виплат, рівень виплат скоротився з 22.33% до 14.19%, або на 8.14 п.п. Показники прибутковості за підсумками першого кварталу 2015 показали помітне зростання. Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період склав 1.6 млн. грн, що на 66.74% перевищує результат першого кварталу 2014 року. Обсяг чистого прибутку зріс на 129.3% і склав 0.5 млн. грн. Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності страховика.

4. Балансові показники в період з 31.12.2014г. по 31.03.2015г. продемонстрували різноспрямовану динаміку. Активи зросли на 14.12% до 221.1 млн. грн, власний капітал знизився на 1.35% до 57.5 млн. грн, а валові зобов'язання збільшилися з 135.4 млн. грн до 163.5 млн. грн, або на 20.78%. Як результат, станом на 31.03.2015г. власний капітал покривав 35.19% зобов'язань страховика. Це відповідає задовільного рівня капіталізації.

5. Ліквідні активи за аналізований період збільшилися на 3.9 млн. грн або на 4.59% до 88.69 млн. грн. Враховуючи зростання зобов'язань, рівень ліквідності знизився, про що свідчить коефіцієнт покриття зобов'язань грошовими коштами, який на звітну дату першого кварталу 2015 склав 54.23%. Дане значення вказує на достатній рівень ліквідності.

Провівши аналіз фінансової звітності Компанії за перший квартал 2015 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, що вплинули на підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaA+ з позитивним прогнозом:

• Помітне зростання валового бізнесу (+ 69.35%) в складний економічний період;

• Вихід Компанії на прибуткову діяльність, а також зростання показників прибутковості, що виділяє СК «Перша» на тлі інших учасників ринку;

• Невелика корекція показників рівня капіталізації та ліквідності не несе в собі загрози для платоспроможності і надійності страховика.


 

Оновлені рейтинги СК «Перша»

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія «Перша» за національною шкалою на рівні uaA + з позитивним прогнозом. Страховик з рейтингом uaA + характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 2014 рік.

1. За 12 місяців 2014 року СК «Перша» вдалося зібрати 233.9 млн. грн. валових премій, що на 37.2% перевищує обсяг премій, зібраних в 2013 році. При цьому, зросли обсяги надходжень від фізичних осіб: з 49.7 млн. грн. до 76.4 млн. грн., або на 53.9%. Настільки помітне зростання обсягів валового бізнесу в складних економічних умовах заслуговує позитивної оцінки.

Страхові платежі, відправлені перестраховикам, збільшилися на 20.7% до рівня 73.3 млн. грн. Незважаючи на дане зростання, коефіцієнт залежно від перестрахувальних компаній знизився: з 35.6% до 31.3%, або на 4.3 п.п. Чисті і зароблені страхові премії також продемонстрували зростання. За 2014 рік, порівняно з 2013 роком чисті премії збільшилися на 46.3% до 160.6 млн. грн., а зароблені страхові премії - на 36.8% до рівня 147.4 млн. грн.

2. За підсумками 2014 обсяг виплат СК «Перша» склав 50.9 млн. грн., що на 36.3% вище аналогічного показника 2013 року. Однак рівень виплат залишився майже незмінним - 21.8%.

Зростання страхових виплат не мало негативного впливу на показники прибутковості страховика. Так, фінансовий результат від операційної діяльності СК «Перша» за 2014 склав 4.6 млн. грн., що тільки на 1.1% нижче результату попереднього року. Обсяг чистого прибутку, навпаки, збільшився на 32.9% і склав 1.6 млн. грн.

3. Балансові показники страховика в період з 31.12.2013г. по 31.12.2014г. продемонстрували позитивний тренд. Активи за аналізований період зросли на 51.8% до 193.7 млн. грн., власний капітал збільшився на 15.7% до 58.3 млн. грн., а зобов'язання - на 75.4% до рівня 135.4 млн. грн. Таким чином, власний капітал на 43.08%  покривав валові зобов'язання страховика.

Ліквідні активи СК «Перша» виросли більш ніж в 2 рази: з 41.3 млн. грн. до 84.8 млн. грн., або на 105.4%. Завдяки випереджаючим темпам зростання грошових коштів над валовими зобов'язаннями, Компанії вдалося поліпшити свій рівень ліквідності. Станом на 31.12.2014г. співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями склало 62.6%, що на 9.12 п.п. вище аналогічного коефіцієнта станом на початок 2014 року. Дане значення максимально наближене до середньоринкового, отже Компанія добре забезпечена ліквідністю.

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 2014 рік, Агентство відзначає наступні фактори підтвердження рейтингу страховика на даному рівні:

• Помітний приріст обсягів валового бізнесу (+ 37.2%);

• Хороші показники прибутковості, враховуючи складні ринкові умови;

• Хороший рівень ліквідності.


Підвищено рейтинг СК «ПЕРША»

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія «Перша» до рівня uaA +. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2014 рік.

1. Активи СК «Перша» за 2014 зросли більш ніж у півтора рази і на 31.12.2014 р. склали 193,7 млн  грн. Зростання власного капіталу склало 15,7%,  а зобов'язання страховика підвищилися на 75,4%. В результаті таких змін покриття власним капіталом зобов'язань страховика знизилося на 22,3 п.п. до 43,08%.

2. За 2014 страховик зібрав 233,9 млн  грн  валових премій, що на 37,2% вище показника 2013 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 20,7%, склавши 31,3%  від валових премій. Страхові виплати  та відшкодування, здійсненні  страховиком за 2014 рік, склали 50,95 млн грн., що на 1,4 млн грн, або на 36,3% вище показника 2013 року, при цьому рівень виплат залишився практично незмінним (21,8%).

3. Залишки коштів на рахунках Компанії станом на 31.12.2014 року склали 84,8 млн грн., що більш ніж в два рази перевищує показник станом на 31.12.2013 року. Значний темп приросту ліквідних активів сприяв збільшенню покриття грошовими коштами зобов'язань страховика до 62,6% на кінець 2014 року.

4. Зважена і продумана фінансова політика страховика дала свої результати: фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за 2014 склав 4,6 млн грн., чистий прибуток СК «Перша» за 2014 зріс до 1,64 млн. грн., що на 32,96% вище результату попереднього року.

Аналіз звітності СК «Перша» за підсумками 2014 показав зростання ліквідності, ділової активності та збільшення чистого прибутку. Всі ці фактори дозволяють Агентству підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика за національною шкалою до рівня uaA +.


Страхова компанія «Перша» зберегла свої позиції в рейтингу INSURANCE TOP за результатами 2014 року

2014 рік  показав істотний спад загальної ділової активності, зокрема в фінансовому секторі економіки країни, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів і результатів трудової діяльності. 

Так, за результатами 2014 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посідає 15 місце в рейтингу «Страхові резерви», що характеризує страховика на предмет забезпечення майбутніх страхових виплат.

 В рейтингу «Страхові платежі за видами» «Перша» посідає 19-ту позицію. Економічна сутність цього показника доводить спроможність Компанії і надалі надавати повний комплекс страхових послуг.

За темпами росту премій і питомій вазі перестрахування Страхова компанія «Перша» також займає 19 місце. Ми пам’ятаємо, що показник «Передано у перестрахування» характеризує ступіть застосування Компанією перестрахувального захисту.

В ТОП50 на ринку добровільного страхування вантажів і багажу СК «Перша» посідає 5-ту позицію.

Вже традиційним стало 2 - е місце в страховому рейтингу «ТОП- 9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів.

А 4 - е місце в страховому рейтингу «ТОП- 25» ринку «добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів показує прогрес на 3 позиції у порівнянні з досягненням минулого року.

«Завдяки виваженій управлінській політиці «Перша» продовжує утримувати лідерські позиції на страховому ринку. Компанія закінчили фінансовий рік з прибутком  і високим рівнем ліквідності: грошові кошти в значній мірі покривають розрахунковий розмір зобов'язань Компанії перед Клієнтами, що свідчить про надійність і можливості своєчасно і в повному обсязі виконати прийняті на себе зобов'язання по виплатах страхових відшкодувань», - підкреслила Генеральний директор  Страхової компанії «Перша» Наталія Безбах – «наразі ми маємо серйозні наміри активізувати свою роботу  в сегментах по страхуванню майна і КАСКО. Вважаємо, що вже недостатньо «присутності» в цих сегментах, прийшов час показувати результати».

Діяльність СК «Перша» за результатами 2014 року   залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика і його кредитний рейтинг.


 Оновлені рейтинги СК «Перша»

РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія« Перша» - за національною шкалою на рівні uaA+ з позитивним прогнозом. Страховик з рейтингом uaA+  характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2014 року.

1. За підсумками 9 місяців 2014 СК «Перша» змогла наростити обсяги бізнесу. Так, брутто-премії страховика зросли на 29,61%, досягнувши 168,3 млн грн. Приріст чистих і зароблених страхових премій склав 45,09% і 34,58% відповідно. За результатами трьох кварталів 2014 чисті премії Компанії склали 118,5 млн грн., Зароблені премії – 106,6 млн грн. Слід зазначити, що знизився коефіцієнт залежності СК «Перша» від перестраховиків: з 37,07% до 29,56%, або на 7,51 п.п.

2. За перші три квартали 2014 СК «Перша» здійснила виплати на суму 3,9 млн грн., що на 38,14% перевищує обсяг виплат, зроблений за той же період 2013 року. Незважаючи на таке істотне зростання обсягу виплат, рівень виплат зріс лише на 1,42 п.п. до 23%.

3. За 9 місяців 2014 чистий прибуток СК «Перша» склав 1,2 млн грн., що тільки на 3,91% нижче обсягу прибутку, отриманого в 2013 році. Фінансовий результат від операційної діяльності, при цьому, склав 1,4 млн грн. Рентабельність власного капіталу знизилася з 2,43% до 1,91%, або на 0,52 п.п. Агентство дає позитивну оцінку тому факту, що в складний економічний період діяльність Компанії залишалася прибутковою.

4. У період з 01.01.2014р. по 01.10.2014р. значно зросли ліквідні активи на рахунках страховика: з 41,3 млн  грн. до 73,1 млн грн., або на 77,01%.  Як результат, зріс рівень ліквідності на 11,18 п.п. до 64,67%, що відповідає середньоринковому  показнику.

5. Активи за станом на 01.10.2014г. склали 173,5 млн грн., що на 35,93% вище аналогічного показника на 01.01.2014г.  Приріст власного капіталу склав 10,0 млн грн. або 19,88% і за станом на кінець третього кварталу 2014 його обсяг склав 60,5 млн грн. Валові зобов'язання страховика зросли на 46,42%, досягнувши 113 млн грн. Внаслідок випереджаючих темпів зростання зобов'язань над власним капіталом коефіцієнт капіталізації знизився з 65,34% до 53,5%, або на 11,84 п.п.

Проаналізувавши діяльність СК «Перша», Агентство виділяє наступні фактори, які дозволили не тільки оновити рейтинг на високому рівні, але і залишити позитивний прогноз по рейтингах страховика:

• Зростання обсягів валового бізнесу (на 29,61%) при несприятливій ринковій кон'юнктурі;

• Збереження прибуткової діяльності за підсумками 9 місяців 2014 (чистий прибуток склав 1,2 млн грн.);

• Зростаючий рівень ліквідності.


Покращено прогноз  рейтингу  СК «ПЕРША» 

12 вересня 2014 Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення покращити прогноз по кредитному рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» зі стабільного до позитивного.  Рейтинги оновлені за національною шкалою на рівні  uaA+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перше півріччя 2014 року. 

За перше півріччя 2014 брутто-премії СК «Перша» виросли на 16,62%, чисті премії - на 29,41%, зароблені премії збільшилися на 43,32% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. На тлі загального падіння обсягів бізнесу українських страховиків на 23% у першому півріччі, підсумки роботи СК «Перша» заслуговують позитивної оцінки і наочно демонструють хороший рівень опіру Компанії кризовим явищам. 

У першому півріччі 2014 року СК «Перша» виплатила 23,39 млн грн, що на 29,95% більше ніж в аналогічний  період 2013 року. Оскільки виплати росли швидше брутто-премій, рівень виплат збільшився на 2,46 п.п. до 23,96%. 

Приріст обсягу виплат став одним з факторів, який чинив тиск на фінансовий результат страховика. Перше півріччя 2014 Компанія закінчила із чистим прибутком 900 тис грн., що на 21,47% менше ніж за аналогічний період 2013 року. Агентство дає позитивну оцінку тому факту, що діяльність страховика залишалася прибутковою в складний економічний період. 

Власний капітал СК «Перша» за перше півріччя 2014 виріс на 7,42%, а зобов'язання збільшилися на 35,18%. В результаті коефіцієнт покриття зобов'язаннями власного капіталу знизився на 13,42 п.п. до 51,92%. Враховуючи, що Компанія в першому півріччі демонструвала хорошу здатність до генерації прибутку, поточний рівень капіталізації страховика і раніше ідентифікований як прийнятний. 

За перше півріччя 2014 ліквідні активи Компанії виросли на 43,77% до 59,36 млн грн. Співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями страховика виросло на 3,4 п.п. до 56,9%. Компанія продовжила розвивати тенденцію, закладену в першому кварталі, поступово збільшуючи запас ліквідності. Агентство позитивно оцінює, приріст рівня ліквідності. 

Таким чином, в друге півріччя 2014 СК «Перша» увійшла: 

  • з помітним приростом бізнесу, в складних економічних умовах нарощуючи свою частку на ринку, 
  • з прийнятним і зростаючим два квартали поспіль запасом ліквідності; 
  • з прийнятним рівнем капіталізації. 

Також Агентство враховує той факт, що в 2013 році і в першому півріччі 2014 діяльність Компанії залишалася прибутковою. 

У першому півріччі 2014 Компанія демонструвала хороший рівень опірності кризовим явищам в економіці. 

Перераховані чинники дозволили поліпшити прогноз по рейтингах СК «Перша» зі стабільного до позитивного.


Рейтинг фінансової стійкості  СК «ПЕРША»

Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" підтвердило рейтинг фінансової стійкості ПрАТ "Страхова компанія "Перша" за підсумками першого півріччя 2014 року на рівні "uaA"за національною шкалою.

За висновками аналітичної служби РА «Эксперт-Рейтинг»,  активи Страхової Компанії «Перша» за період з 30.06.2013 року по 30.06.2014 року виросли на 36,45% (на 42,35 млн грн). Темп приросту власного капіталу склав 9,30% (4,6 млн грн), Зобов'язання страховика за аналізований період зросли на 56,66% (на 37,74 млн грн). 

Грошові кошти та їх еквіваленти, що зберігаються на рахунках Компанії, станом на 30.06.2014 року були вище ніж цей показник станом на 30.06.2013 року на 9,72 млн грн (на 19,57%). Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на кінець першого півріччя 2014 склало 56,90%, що відповідає хорошому рівню ліквідності. 

Приріст валових премій за перше півріччя 2014 відносно першого півріччя 2013 склав 16,62% (13,92 млн грн). У той же час частина страхових премій, що належать перестраховикам, знизилася на 5,41%. Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями скоротилося на 6,94 п.п. до рівня 29,8%. Страхові виплати та відшкодування за шість місяців 2014 склали 23,39 млн грн, що на 29,95% вище показника аналогічного періоду 2013 року. 

Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за перше півріччя 2014 склав 1,38 млн грн. Чистий прибуток страховика за перші 6 місяців 2014 склав 0,9 млн грн. 

Проаналізувавши результати діяльності Компанії СК Перша в першому півріччі 2014 року, Агентство відзначає, що, незважаючи на зниження капіталізації і корекцію ліквідності, страховик в непростих економічних умовах збільшив обсяг бізнесу і продовжує практику прибуткової діяльності, що позитивно характеризує роботу менеджменту Компанії.


СК « ПЕРША» зберегла свої позиції в рейтингу INSURANCE TOP за результатами 6 місяців 2014 року

СК «ПЕРША» за 1 квартал 2014 зібрала 45,6 млн грн валових премій, що на 21,21% вище ніж за аналогічний період в 2013 році. Водночас на 15,8% скоротилася частка страхових премій, що належать перестраховикам. Страхові виплати та відшкодування в 1 кварталі 2014 року склали 10,2 млн грн, що на 34% вище торішніх показників. 2014 рік  показав істотний спад загальної ділової активності та економіки в цілому, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів і результатів трудової діяльності. Був складений жорсткий план, розписаний план заходів. Початок року традиційно не відрізнялося активністю, але поступово темпи вирівнялися  і компанія досягла поставлених цілей. Так, за результатами 6 місяців 2014 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посіла:

• 1-е місце в страховому рейтингу «ТОП- 45» на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту» за сумою страхових платежів;

• 2 - е місце в страховому рейтингу «ТОП- 9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів;

• 6-е місце в страховому рейтингу «ТОП-50» на ринку добровільного страхування вантажів та багажу;

• 6 - е місце в страховому рейтингу «ТОП- 25» на ринку добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів.

Крім цих показників, за 6 місяців 2014 СК «Перша» домоглася приросту валових обсягів бізнесу, продовжувала оптимізувати рівень капіталізації і забезпечила істотний приріст ліквідних активів і ліквідності . Діяльність СК «Перша» за результатами 6 місяців 2014 року залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика і його кредитний рейтинг.

 


РА «Експерт-Рейтинг» підтвердило рейтинг фінансової стійкості Страхової компанії «ПЕРША» на рівні uaA за національною шкалою. При оновленні рейтингу враховувалися результати фінансової діяльності Компанії в 1 кварталі 2014 року.

СК «ПЕРША» за 1 квартал 2014 зібрала 45,6 млн грн валових премій, що на 21,21% вище ніж за аналогічний період в 2013 році. Водночас на 15,8% скоротилася частка страхових премій, що належать перестраховикам. Страхові виплати та відшкодування в 1 кварталі 2014 року склали 10,2 млн грн, що на 34% вище торішніх показників.

Активи СК «ПЕРША» за період з 31.03.2013 по 31.03.2014 зросли на 22,1 млн грн і в даний час складають 135 600 000 грн. При цьому власний капітал Компанії виріс на 3,5 млн грн до рівня 51,5 млн грн. Валові зобов'язання компанії збільшилися на 18,5 млн грн до 84 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань страховика знизилося на 11,91 п.п. і склало 61,2%, що свідчить про гарний рівень капіталізації Компанії.

Проаналізувавши результати діяльності СК «ПЕРША» в 1 кварталі 2014 року і порівнявши їх з результатами аналогічного періоду минулого року, Агентство відзначає збільшення активів, приріст власного капіталу і поліпшення показників ділової активності.


СК «ПЕРША» підвела підсумки роботи у 2013 році

Розмір зібраних премій страхової компанії «ПЕРША» в 2013 році  на 15,08 % перевищив показник за 2012 році  і склав 170 485 тис. грн. Компанія виконала свої зобов'язання перед клієнтами, виплативши 37 374 тис. грн страхових відшкодувань.

Фінансові показники

Статутний фонд ПрАТ «Страхова компанія «ПЕРША» станом на 1 січня 2014 р. склав 6920 тис. грн.

Загальна сума активів компанії склала 21920 тис. грн.

Власний капітал СК «ПЕРША» встановлено у розмірі 50431 тис. грн (зростання на 5,6 %).

Страхові резерви зафіксовані на рівні 54 712 тис. грн ( приріст склав 19,6 %)

Частка КАСКО у загальній структурі портфеля склала 14,4 %. Загальний рівень надходжень від продажу полісів КАСКО виріс на 37,6 % і склав 14 167 тис. грн.

Частка обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в структурі портфеля 22,5 %. Обсяг премій з продажу «Автоцивілки» склав 23 252 тис. грн.

ПрАТ «Страхова компанія «ПЕРША» за ключовими показниками входить до числа найуспішніших компаній страхового ринку України.


РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» поновила рейтинг СК «ПЕРША»

8 квітня 2014  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за національною шкалою на рівні uaA + .  Страховик з рейтингом uaA +  характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша » оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 2013 рік.

1 . За 2013 брутто-премії СК «Перша» зросли в порівнянні з 2012 роком на 15,08 % до 170 млн грн. За той же період чисті премії страховика знизилися на 0,36 % , а зароблені премії виросли на 0,06 %. У 2013 році Компанії вдалося утримати свою частку ринку і помітно наростити валовий бізнес. Така тенденція заслуговує позитивної оцінки .

2 . У 2013 році СК «Перша» виплатила 37 млн грн , це на 5,9 млн грн або на 18,78 % більше ніж у 2012 році. У результаті такої динаміки рівень виплат зріс на 0,68 п.п. до 21,92 %. Приріст виплат в абсолютному вираженні став однією з причин зниження прибутку Компанії .

За 2013 рік чистий прибуток СК «Перша » склав 1,2 млн грн , що на 57,81 % менше ніж у 2012 році. Зниження чистого прибутку Компанії за 2013 рік у  порівнянні з 2012 роком збігається з загальноринковим трендом і не несе негативного впливу на фінансовий стан страховика .

3 . Власний капітал СК «Перша» за 2013 виріс на 5,57 % , зобов'язання -  на 31,91 %. У результаті такої динаміки коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом знизився на 16,3 п.п. до 65,34 %, що близько до прийнятного рівня капіталізації для страховика , який спеціалізується на ризикових видах страхування.

На початок 2014 на рахунках Компанії знаходилося 41,3 млн грн , що на 27,29 % більше ніж на початок 2013 року. Співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями страховика за 2013 практично не змінилося , знизившись на 1,94 п.п. до 53,5 %. Такий рівень ліквідності СК «Перша» можна оцінити як прийнятний.

Таким чином, в 2014 СК «Перша» увійшла з помітним приростом валового бізнесу, прийнятним запасом ліквідності і оптимальним рівнем капіталізації. Важливий і той факт, що в 2013 році діяльність СК «Перша» залишалася прибутковою.  Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість Страховика та його кредитний рейтинг, дозволивши підтвердити рейтинг на високому рівні.


Позиції в рейтингу insurance top за результатами 9 місяців 2013 року

2013 показав істотний спад загальної ділової активності, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів і результатів трудової діяльності. Був складений жорсткий план, розписаний план заходів. Початок року традиційно не відрізнявся активністю, але поступово темпи вирівнялися і компанія досягла поставлених цілей.

Так, за результатами 9 місяців 2013 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посіла:

2-е місце в страховому рейтингу «ТОП- 10» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів;

3-е місце в страховому рейтингу «ТОП- 40» на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту» за сумою страхових платежів;

9-е місце в страховому рейтингу «ТОП- 40» на ринку добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів.

Крім цих показників, за 9 місяців 2013 СК «Перша» домоглася приросту валових обсягів бізнесу, продовжувала оптимізувати рівень капіталізації і забезпечила істотний приріст ліквідних активів і ліквідності . Діяльність СК «Перша» за результатами 9 місяців 2013 залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика і його кредитний рейтинг.


Позиції в рейтингу insurance top за результатами I півріччя 2013 року

На 2013 рік, не дивлячись на загальний спад ділової активності, Страхова компанія «Перша» покладала особливі надії. Був складений жорсткий план, розписаний план заходів. Початок року традиційно не відрізнялося активністю, але поступово темпи вирівнялися, і компанія досягла поставлених цілей. Так , за результатами I півріччя 2013 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посіла :

2 -е місце в страховому рейтингу «ТОП-15 на ринку страхування «Зелена картка» за сумою страхових платежів;

3 -е місце в страховому рейтингу «ТОП -30 на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту» за сумою страхових виплат;

9 -е місце в страховому рейтингу «ТОП- 50 на ринку добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів.


Рейтинг СК «ПЕРША»

16 вересня 2013 Рейтингове агентство «Стандарт - Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за національною шкалою на рівні uaA + . Страховик з рейтингом uaA + характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних , фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася, виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перше півріччя 2013 року.

1 . За перші 6 місяців 2013 року брутто - премії СК «Перша » склали 83,742 млн. грн. , що на 7,92 % більше , ніж за аналогічний період 2012 року. За той же період чисті премії знизилися на 8% , а зароблені премії - на 11,12%. У цілому можна зробити висновок , що компанія в першому півріччі 2013 року зберігала стабільні обсяги бізнесу, що в умовах спаду ділової активності заслуговує позитивної оцінки .

2 . Обсяги операційного та чистого прибутку страховика в першому півріччі перетерпіли корекцію . Так, фінансовий результат від операційної діяльності СК «Перша » за перше півріччя 2013 року склав 2,059 млн. грн. , що на 50,53 % менше, ніж за той же період 2012 року. Обсяг чистого прибутку за той же період знизився на 52,8 % до 1,146 млн. грн. На думку Агентства , так компанія реагувала на невеликий спад ділової активності, який можна було спостерігати в першому півріччі 2013 року на українському ринку.

3 . З початку 2013 року власний капітал СК «Перша » зріс на 3,76 % , а зобов'язання - на 13,82 %. У результаті такої динаміки коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом знизився на 7,22 п.п. до 74,42 %. Корекція рівня капіталізації наблизила її до оптимальної позначки . За перші 6 місяців 2013 року ліквідні активи СК «Перша» зросли на 53,05 %. Станом на 01.07.2013 на рахунках компанії знаходилося 49,646 млн. грн. Співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями за той же період зросло на 19,1 п.п. до 74,54 %. Агентство позитивно оцінює помітний приріст ліквідних активів і зростання загальної ліквідності страховика . Побічно це вказує на поліпшення стану платоспроможності компанії.

Таким чином , у першому півріччі 2013 року СК «Перша» домоглася приросту валових обсягів бізнесу, продовжувала оптимізувати рівень капіталізації і забезпечила істотний приріст ліквідних активів і ліквідності . Діяльність СК «Перша » у першому півріччі 2013 залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика та його кредитний рейтинг.


РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» підтвердила рейтинг надійності СК «ПЕРША»

Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 2012 рік.

За 2012 рік СК «Перша» зібрала 148 145 000,00 грн валових премій, що на 11,68% більше ніж за 2011 рік. За той же період чисті премії Компанії зросли на 34,22%, а зароблені премії - на 33,69%. Компанія показала хороші темпи приросту бізнесу в 2012 році, навіть незважаючи на непросту економічну ситуацію у другому півріччі 2012 року.

За 2012 рік страхові виплати та компенсації СК «Перша» склали 31464000.00 грн, що на 19,96% більше ніж у 2011 році. За підсумками 2012 року рівень виплат страховика склав 21,24%, що на 1,47 п.п. більше ніж у 2011 році. У 2012 році фінансовий результат від операційної діяльності знизився на 5,96%, що не завадило Компанії закінчити рік з чистим прибутком у розмірі 2927000 грн, що в 24 рази більше ніж за підсумками 2011 року.

За 2012 рік зобов'язання страховика знизилися на 5,34%, а власний капітал зріс на 11,72%. У результаті таких різноспрямованих тенденцій коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом виріс на 15,54 п.п. до 101,79%. Це означає, що власний капітал страховика на початок 2013 року повністю покривав його зобов'язання, що можна охарактеризувати як надлишковий рівень капіталізації.

За 2012 рік ліквідні активи Компанії виросли на 81,21% до 39684000,00 грн. У результаті співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями на 31.12.2012 становило 84,56%, що значно перевищує середньоринкове значення даного коефіцієнта.

Таким чином, в 2013 рік СК «Перша» увійшла з надмірною капіталізацією, високим рівнем ліквідності, зростаючими обсягами бізнесу і рентабельною роботою. Зазначені фактори служать обґрунтуванням високого рейтингу СК «Перша», який підтверджується Агенцією за підсумками 2012 року.


«Стандарт-Рейтинг»

15 червня 2012 року уповноважене рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) присвоїло ПрАТ «Страхова компанія «Перша» рейтинг фінансової стійкості страховика за національною шкалою на рівні uaA +. Згідно з національною рейтинговою шкалою страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю у порівнянні з іншими українськими страховиками.


«Експерт-Рейтинг»

15 червня 2012 року ПрАТ «Страхова компанія «Перша» отримало кредитний рейтинг (рейтинг фінансової стійкості страховика) рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» на рівні uaA.