Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів - обов’язковий вид страхування.

Здійснюється на підставі постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку й правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»  від 1 червня 2002 року № 733 зі змінами та доповненнями.

Без наявності договору страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів відповідні контролюючі органи не видають дозвіл на здійснення перевезень.

 

Договір страхування необхідний:

- відправникам небезпечних вантажів;

- перевізникам небезпечних вантажів;

- одержувачам небезпечних вантажів. 


 Страхуванню підлягають майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:  

- життю й здоров’ю фізичних осіб; 

- навколишньому природному середовищу; 

- майну фізичних і юридичних осіб. 


 Страховим випадком є будь-яка подія, що сталася під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої була заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати таку шкоду.

Франшиза встановлюється у розмірі до 1 % від страхової суми. 


Розмір страхового платежу залежить від:

- розміру страхової суми; 

- величини тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, строку страхування й інших умов, що можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).  


 Строк дії договору страхування

Можливі два варіанти укладення договору страхування:

- разовий договір страхування діє тільки під час одного перевезення вантажу; 

- генеральний договір страхування укладається, як правило, на 1 рік і діє під час багаторазових перевезень. 


 Територія дії договору страхування – територія України у напрямку або в межах маршруту транспортування вантажу.  


 Страховому  відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна Страхувальником життю, здоров’ю й майну третіх осіб, навколишньому природному середовищу при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів.

Для замовлення послуги, звяжіться з нами по тел: (044) 498 11 11, або заповніть форму