ПрАТ Страхова компанія "ПЕРША" повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ Страхова компанія "ПЕРША" повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»

(код за ЄДРПОУ 31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 27 липня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Проект рішення – обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Іваненко Микола Володимирович.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Проект рішення – обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.

Надання згоди на продаж об’єктів нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 1 – продати об’єкти нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 2 – продати частину об’єктів нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 3 – не продавати об’єкти нерухомості, що належать Товариству. 

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 27 липня 2017 року о 10-30 год. та закінчиться о 10-50 год. за місцем проведення зборів. Представник акціонера повинен мати довіреність, посвідчену у встановленому порядку, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 липня 2017р.

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного, можна ознайомитися з 9-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Безбах Наталія Володимирівна.

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.persha.ua.

 

Голова Наглядової Ради                                                 О. Тараненко