Ліцензії

ЛІЦЕНЗІЇ

Добровільні види страхування:

 
Серія АЕ  № 198808

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


 Серія АЕ № 198809

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198810

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Строк дії: з 17.04.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


Серія АЕ № 198811

Страхування здоровя на випадок хвороби

Строк дії: з 24.01.2006 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


Серія АЕ № 198812

Страхування  майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


Серія АЕ № 198813

Страхування  кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


Серія АЕ № 198814

Страхування фінансових ризиків

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013  


Серія АЕ № 198815

Страхування від нещасних випадків

Строк дії: з 17.04.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198816

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198821

Страхування медичних витрат

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198822

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Строк дії: з 13.11.2007 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


 

Обов'язкові види страхування:

 

Серія АЕ № 198786

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Строк дії: з 21.04.2011 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198817

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Строк дії: з 17.04.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198818

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків

Строк дії: з 21.05.2009 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198819

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської  пожежної  охорони і  членів добровільних пожежних дружин (команд)

Строк дії: з 30.12.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198820

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Строк дії: з 17.04.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013


Серія АЕ № 198823

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів  господарювання  за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах  підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та  об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Строк дії: з 30.12.2008 р. безстроковий. Видана: 19.06.2013